Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Papiruld Odsherred ApS

Som virksomhed i Danmark er vi underlagt EU’s lovgivning om GDPR-regler, også omtalt som persondataforordningen. Det betyder, at vi håndterer, registrerer og gemmer dine almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på en sikker og forsvarlig måde i forhold til din isoleringsopgave hos os.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos Papiruld Odsherred ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Papiruld Odsherred ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

• Besøger vores hjemmeside
• Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på papiruld-odsherred.dk er:

Papiruld Odsherred ApS
Nygårdsvej 44
4500 Nykøbing Sjælland

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har ønsket. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig relevant information i forbindelse hermed.
Hvis du har givet accept på modtagelse af tilbud, vil dine oplysninger blive opbevaret så længe det er nødvendigt efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjeperson, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Curanet, som fungerer som vores databehandler, og er vores garanti for, at gældendende regler om beskyttelse af dine personoplysninger overholdes. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Curanets datacentre.
Curantes anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os.

Papiruld Odsherred kan være nødsaget til at inddrage vores samarbejdspartnere eller underleverandører i forbindelse med udførelsen af din isoleringssag. Her deler vi kun de nødvendige almene personligoplysninger som navn, adresse og telefonnummer, som du har opgivet til os i forbindelse med dit tilbud eller udførelsen af din bygge- eller isoleringsopgave.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At se/rette/ændre dine persondata
• At få slettet persondata

Der vil dog kunne være krav om dokumentation fra myndigheder, som bevirker, at vi måske ikke kan imødekomme dit ønske. Fx kan sletning ikke imødekommes, hvis det konflikter med bogføringsloven § 10, (verserende) forsikringssager eller med vores garanti periode på udført arbejde, hvor perioden kan være op til 20 år.

Du har ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Sådan klager du.

Ved accept af isoleringstilbud gemmer vi dine almene personoplysninger jf. bogføringsloven § 10. Stk. 1. i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, sagen vedrører. Ved isoleringstilbud vil dine alm. personlige oplysninger blive registreret og gemt i op til 1 år. Hvis du vil klage, skal du rette henvendelse til mail@papiruld-odsherred.dk eller på telefon 2146 8939.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse mail@papiruld-odsherred.dk